Whitepaper: The Agile Mindset explained

De waarde die wij in dit document bieden:

Het doel van deze whitepaper is om de belangrijkste kenmerken van een succesvolle Agile mindset te benadrukken. En bovendien, waarom vinden teams het moeilijk om voldoende aandacht te krijgen voor het ontwikkelen van deze eigenschappen? Hoe we meer begeleiding kunnen creëren voor degenen die moeite hebben om zich aan te passen aan deze (nieuwe) mindset. Zoveel bedrijven richten zich op de instrumentele implementatie van Agile. Laten we mensen en interacties boven deze processen plaatsen.

Leiderschap moet de culturele transformatie aansturen door het nieuwe gedrag te laten zien. Tevens willen we een omgeving creëren waarin mensen zullen floreren door op nieuwe manieren te werken.

Mindsetverschuivingen gebeuren niet van de ene op de andere dag. Ze vinden plaats via een proces van diepe persoonlijke reflectie, getriggerd door een reeks verschillende stimuli en ervaringen.

Download Whitepaper (Engels)

Vul het formulier in om de whitepaper te ontvangen